İncelemelerin uygulamaya dönüştürülerek üretimde başarı...

Üretim Amaçlı Oluşturulan Yapay Kuraklık ve Yağmur Sezonu Bereketi...

Birçok tropikal kökenli balık türü,doğal ortamlarındaki değişimlerden dolayı sezona bağlı olarak yumurta dökerler. Türlerin çoğunun yumurtlama zamanı pek çok kez yağmur sezonu başlangıcıdır.

Bunun sebebi yağmur sezonuyla beraber artan besin kaynakları ve yavru balıklar için yiyecek bulma ve avcılardan saklanma imkanlarının çoğalmasıdır.

Yağmur sezonu başlangıcında meydana gelen değişimlerin çoğunu mümkün olduğu kadarıyla akvaryumlarda kurgulamak(yapay olarak canlandırmak) başka şekilde üremesi çok zor olan türler için tek yol olabilir.

Birçok türün üremesi o denli basittir ki,yazının devamında açıklanan ve sıklıkla hantal bir işleyişe sahip metotları kullanma ihtiyacı duymazsınız.

Fakat belirli türler ve tür grupları için bu yöntemlere ihtiyaç olabilir.İlk olarak; bazı tür ve tür gruplarını üretmek için genel kuralları denemeli,eğer başarılı olamazsak,yazıda geçen önerileri uygulamalıyız.

Burada anlatılan yöntemler,Güney Amerika’da bulunan Amazon ve Rio Negro gibi yağmur ve kuraklık sezonunu gösteren bölgelerden gelen balık türlerinin özelliklede üretimi zor olan Discus ve altum melek türleri ve alt varyantlarının üretilmesi için kullanılan yolların derlenmiş halidir.

Bilgi ve araştırmalar yazar kadar, internetide kapsayan pek çok farklı kaynaktan toplanmıştır.Ayrıca yazarın Güney Amerika çıkışlı kedi balıkları ve tetralara yönelik üretim tecrübelerine dayanmaktadır. Bu konuda özellikle Altum üretiminde başarı sağlayan İsveçli bir araştırmacınında görüşlerine yer verilmiştir.

Simule edilmiş yağmur ve kuraklık sezonu periyodu uygulaması yaklaşık 4 haftalık süreye tekabül eder.

Daha basit yöntemi kullananlar,üretiminin çok zor olarak değerlendirildiği Panaque nigrolineatus, Sturisoma sp., ve Siamese algae eaters türlerini üretebilmişlerdir.

Doğada yumurtlamayı tetikleyen unsurlar

Yağmur sezonunu başlangıcında meydana gelebilen ve türleri yumurta bırakmaya teşvik etmesi olası değişiklikler aşağıda liste halinde belirtilmiştir. Listeleme yapılırken özel bir sıra takip edilmemiştir ve çeşitli türlerin hangilerine ihtiyaç duyduğu tam olarak bilinmemektedir.

1. Düşük basınç Kuraklık sezonu sonunda, uzun bir yüksek basınç döneminden sonra yağan ilk yağmurlara bağlı olarak, barometrik basınç düşer.

2. Artan yiyecek kaynakları Kuraklık sezonunun sonu boyunca süren açlık periyodunu takiben,yiyecek kaynakları büyük ölçüde artar .Bazı türler kuraklık sezonu sonunda iskelet gibi görünürler.Ve belki de bir aydan fazla yiyeceksiz kalmış durumdadırlar. Bazıları birtakım gıdaları temin etmek için kaya ve taş döküntülerini bile yerler.

3. Yiyecek tiplerindeki değişim Kuraklık sezonu boyunca,dipte mesken tutmuş hayvanlar(kırmızı sivrisinek larvaları) ve çürüyen bitki kısımları kıt yiyecek kaynaklarını oluşturabilir. Yağmur sezonu başladığında yiyecek kaynaklarında değişim baş gösterir. Yüzeyde bulunan böcekler (özellikle beyaz ve belki siyah sivrisinek larvaları ve diğer su böcekleri ),çiçek polenleri,tohumlar,meyveler,taze yapraklar ve yumurtalar,erken yumurtlayan türlere ait yavru balıklar ve kurbağa larvaları vs.. besin çeşitliliğinde meydana gelen değişime örnek teşkil eder.

4.Artan su akışı Yağmurlar suyun akış hızının artmasına neden olur.Balıklar daha aktif olurlar.Bazı türler daha sakin ve uygun yumurtlama alanlarına ulaşmak için akıntıya ters yönde göç ederler.

5.Artan oksijen seviyesi Su yüzeyine yağan yağmur damlacıkları,su içindeki oksijen seviyesini yükseltir.Artan su debisi de oksijen düzeyinin yükselmesine neden olur. Yavru balık ve yumurtaların hayatlarının ilk birkaç günü boyunca canlı kalmaları için, çoğunlukla yüksek oksijen seviyesine gereksinimleri vardır.

6. Suda çözünmüş maddelerin dilusyonu Kuraklık sezonu ne kadar uzun sürerse, suyun tuttuğu o kadar fazla tuz,humik maddeler ve organik materyalin su içi derişimi artar. Yağmur yağmaya başladığında bu substansların yoğunluğu, yağmurun seyreltici etkisinden(dilusyon) dolayı düşer. Nehir ve akarsular sertlik derecesi sıfır olan yağmur suyuyla dilüe edilir(sulandırılır).Yağmur suyu böylelikle suyun sertlik derecesini ve çoğu kez Ph ‘nı bile düşürür.

7. Su sıcaklığındaki değişim Çoğu kez bulutluluk ve soğuk yağmur suyundan dolayı çoğunlukla su sıcaklığı azalır.Yüksek arazilerde sıcaklık farklılıkları alçak bölgelere kıyasla genellikle daha fazladır.

8. Su derinliğindeki değişim Artan su hacmi derinliğin de artmasına sebep olur.Dolayısıyla dipteki su basıncı artar.Balıklar yüzmek için daha dikey alanlara sahip olurlar. Nefes almak amacıyla yüzeye çıkması gereken türlerin hava mesafeleri uzamış olur.

9. Ulaşılabilir yumurtlama sahaları Yağmur sezonu sonunda çoğunlukla sadece nehir ve akıntıların orta bölümlerinde su bulunur.Ve çok az bitki ve saklanma alanı mevcuttur. Balıklar,artan su seviyesi sonucu taşkınlarla oluşmuş ve bünyesinde bitkiler,kökler,ağaç gövdeleri ve gölgeleri bulunduran yeni alanlara ulaşabilirler.Böylece yumurtalarını saklayabilecekleri ve yavru balıkların daha iyi saklanma koşullarını elde edeceği yumurta dökmeye uygun arenalara kavuşurlar.

10. Işık seviyesindeki değişim Işık miktarı ve süresi, yağmurlara bağlı bulutlanmadan dolayı azalır.Aşırı yoğun yağmurlar boyunca günün bazı bölümleri çok karanlık olabilir. Işığa kavuşmadan önce, gökyüzündeki daha fazla bulutla kararma süresi sabah vakitlerinde daha uzun sürer.Kararma geceleri daha hızlıdır.Işığın geliş açısı bile yıl içinde değişkenlik gösterir .Ekvatora olan uzaklık ne kadar fazlaysa,değişkenlik o derece fazladır.Bazı türlerin yumurtlamak için nerdeyse tamamen karanlık bir ortam istediklerini aklınıza not edin.

11. Bitkisel plankton seviyesindeki artış Yağmur sezonunda bazı su kaynaklarındaki miktarlar artar.Bu durum küçük yavru balıklar için besin kaynaklarının var olması anlamına geldiğinden dolayı, yetişkin balıkların yumurtlamalarına da işaret eder.

12. Yılın doğru zamanı Belirli türlerin çok sıkı biyolojik saatleri vardır.Biyolojik saat yaşadıkları bölgede meydana gelen yağmur ve kuraklık sezonlarının oluşma zamanlarıyla ilişkilidir.

13. Yumurta döken diğer balıklar Yumurtlayan bir balıktan su içine salınan hormonlar, diğer türleri yumurta bırakmaya sevk edebilir.

14. Ses Yağmurun su yüzeyine çarparak çıkardığı ses bile bazı türlerin yumurtlaması için sinyal özeliği taşıyabilir.Belki gök gürlemesi de.

Bütün bunları akvaryumlarda nasıl canlandırabiliriz?

Aşağıda yumurta dökmek için yukarıda listelenmiş olan farklı uyaranların taklidi olarak nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin öneriler yazmaktadır.

Hangilerinin seçilip uyarlanacağı,üretimi yapılacak türe bağlıdır.Bazı türler çok azına gereksinim duyarken(iyi besleme,soğuk sıcaklıkta su değişimi, vbg..),bazı türler listedeki maddelerin çoğuna ihtiyaç duyar.

1.Düşük basınç Çoğu kimse balıklarının ,düşük basınç süresince yumurtladığını ifade eden yazılar yazmıştır.Bununla birlikte çoğu vakada aynı balık türleri , uygun şartlar sağlandığı takdirde yüksek basınçta da yumurtlatılabilmiştir. Düşük basıncı tanklarda canlandırmak tabi ki imkansızdır.Bu yüzden hava tahminlerinden gözünüzü ayırmayın ve düşük basınç dalgasının bulunduğunuz mevkiden geçtiği süre boyunca taklidi yağmur sezonu uygulamasına başlayın. Barometre kullanmanız hava basıncının ne yönde olduğunu kontrol etmeniz açısından yararlı olabilir.

2. Artan yiyecek kaynakları Yumurtlatma girişiminde bulunduğunuzda eğer balıklarınızın kondisyonu iyiyse,balıklar birkaç hafta aç kalmayı başarabilirler. Tekrar beslemeye başladığınızda ,Bu balıklarınızın üremeyle alakalı içgüdülerinin tetiklenmesine ve yumurta dökmelerine neden olacaktır.

3. Yiyecek tiplerindeki değişim Besin çeşitlerindeki değişim yumurta dökmeyi tetikleyebilir.Yağmur sezonu başlangıcında güney Amerika’nın bazı sucul bölgelerindeki sivrisinek larvalarının miktarı artış gösterir. Balıklarınızı akvaryum ortamında kurgulanan yapay yağmur sezonu başlangıcı boyunca larvayla beslemeniz,yiyecek değişimini taklidi olarak tatbik etmeniz demektir.

4. Artan su akışı Bu problem çeşitli filtre ve pompa ekipmanlarıyla kolaylıkla çözülür.Bazı türler yumurtalarını tank içinde akıntının en güçlü olduğu yerin yakınına bırakırlar.Örneğin filtrenin drenaj borularının önüne.

5. Artan oksijen seviyesi Hava taşı ve hava teminli filtre kullanın.Filtreden gelen suyun yüzeye çarpmasını sağlayarak da yüzey sarsıntısı vasıtasıyla yoluyla sisteme oksijen sağlayabilirsiniz.Aynı zamanda hava difüzörü de kullanılabilir.

6. Çözünmüş maddelerin su içindeki yoğunluğu Sahte kuraklık sezonu boyunca akvaryumunuzdaki humik substans(örneğin peat ve akça ağaç kozalağı) ve tuz yoğunluğunu(örneğin kalsiyum karbonat ve magnezyum sülfat) daha yüksek düzeyde inşa edin. Sonra,Sahte yağmur sezonuna başladığımızda ,mümkün olduğu kadar yumuşak suyla(mümkünse RO suyu)sulandırma yapın.(Seyreltme)

7. Su sıcaklığındaki değişim Kuraklık evresi boyunca akvaryum su sıcaklığını yüksek tutmak için suya batırılabilir ısıtıcı kullanın. Bazı türlerin çok sıcak ve çok soğuk koşullara tahammül edemediğini ve bazı türlerin yumurtlamak için yüksek sıcaklığı tercih ettiği aklınızda bulunsun. Belki bu türler yumurta bırakmak için, taşkına maruz kalmış ve güneşin ısıttığı otluk sığ suları araştırırlar.

8.Su derinliğindeki değişim Kuraklık sezonu boyunca Su seviyenizi normal miktarın %25’ ine düşürün.Yağmur sezonu başladığında 2-3 günü aşkın bir sürede eski seviyesine yükseltin.

9. Elde edilebilir yumurtlama alanları Bitkileri ve dekorasyonu değiştirin.Eğer kum kullanmıyorsanız kaplara bitki dikin ve mağara yada köklerin yanına hazırladığınız bitkileri yerleştirin. Böylece yumurtlama faaliyetleri için daha uygun yeni ortamlar elde etmiş olacaksınız.

10. Işıktaki değişim -Işık yoğunluğu:Birkaç lambayla aydınlatılan akvaryumlarda birisi hariç diğerlerini kapatmak kolay bir uygulamadır.(Veya sadece daylight kullanılabilir). Diğer bir yöntem olarak, lambaları kağıt yada benzer bir malzemeyle kaplamak suretiyle ışık yoğunluğu kısıtlanabilir. -Işık süresi:Ekvatorda bütün bir yıl boyunca ışık süresi yaklaşık 12-14 saattir.Ekvatordan uzaklaştıkça sezonlar arasındaki ışık süresi farklılığında artma olur. Aydınlanmayı hem sabahları ve hem geceleri 1-2 saate kadar kısaltın.Bu iş için zamanlayıcı kullanın. -Işığın geliş açısı:Ev akvaryumlarında uygulamak mümkün zordur.

11-Artan bitkisel plankton düzeyi Tanklarda bunu kolaylıkla taklit etmek mümkün değildir.Fakat ınfusoria denenebilir.İnfusoria yumurtlamayı teşvik etmese bile,çok küçük yavru balıkların yararlandıkları ilk besin olmasından dolayı faydalı bir uygulamadır.

12- Yılın doğru zamanı Vahşi doğadan yakalanan balıklar için uyguladığımız taklidi yağmur sezonunun, geldikleri çevredeki yağmur sezonuyla aynı zamana denk gelmesi gerekebilir. Elinizdeki türün nereden geldiğini ve geldiği bölgedeki yağmur sezonunun ne zaman meydana geldiğini mutlaka araştırın. Akvaryum üretimi balıkların genellikle ne zaman yağmur sezonu olduğunu saptayacak duyuları vardır.Ve yıl boyu üretilebilirler. Aynı durum doğadan yakalanan yavrular için de geçerli olabilir..Eğer hiç yağmur sezonu tecrübeleri yoksa,onları farklı zamanlarda üretmek, vahşi doğada çoğaldıkları normal zamana nispeten daha kolay olabilir.

13. Yumurta döken diğer balıklar Kolaylıkla yumurta döken bir türün, üretimi daha zor bir türle beraber barındırılmasına imkan tanıyın.Bu uygulama doğal hormon tedavisi tedavisi gibi çalışır. Diğer alternatif ise ayrı tanklarda barındırmak ve kolay üreyen türün tankından diğerine(zor yumurta dökenin tankına) su ilavesi yapmaktır.

14. Sesler Suyu tanka ilave ederken üzerinde çok fazla sayıda küçük delikler bulunduran plexi-glass kullanın. Bu şekilde suya düşen damlaların çıkardığı gürültü ,doğada yağmurun su yüzeyine yağarken çıkardığı sesin yapay bir uygulaması olacaktır.

Yetiştiriciler tarafından kullanılan ilave fikirler: * Kuraklık sezonu boyunca filtrelerinizde kireç taşı bulundurun.Bu suyunuzun sertliğini arttıracaktır.Fakat bazı türlerin yumurtlamasını sağlayan kimyasal bir değişim olabilir . *İyi beslenmiş olan balıklarınızı, optimum şartlardan yoksun olan bir tanktan.,yumurtlamak için uygun koşullara sahip başka bir tanka taşıyın. Bu taşıma işlemi kendi başına diğer tüm değişen unsurlarla beraber çalışarak balıklarınızı yumurta dökmeye teşvik edebilir.(Birçok tetrayı üretmek için iyi bir yol)

Üretim planı için öneriler: Üretimi söz konusu olan tür için uygun büyüklükte tank seçin.Tankın yalnızca %25 i dolu konumdayken bile yeterli hacmi sağlayacak ebatlarda olması gerekir. En önemli konu oksijen seviyesinin, filtre ve hava taşı olmaksızın yeterli yükseklikte tutulmasıdır.Saklanma alanları ve birkaç bitki ayarlayın.Tankınızın Kuraklık sezonunun sonunu taklit etmesi gerekir.

*Dip materyali Dip malzemesinin kullanılıp kullanılmaması konusu tartışmaya açıktır.Müşterek kanaat bazı kum çeşitlerinin olması yönündedir Ama peat veya filtre ipliği de kullanılabilir.Kullanılan taban materyali yararlı bakterilerin çoğalacağı yüzeylerin artmasına yardımcı olacaktır.

Taban malzemesinin avantajları: -Bazı türler koyu renk dip malzemesini tercih ederken,diğerlerinin tercihi soluk olanlarıdır.Bazı soluk renkli Corydoras’lar soluk malzemeyi tercih ederler. -Çoğu tür yiyecek bulmak için tabanı araştırmayı sever. -Tabanda ikamet eden yavru balıklarda mantar enfeksiyonu riskini azalır. -Tabana düşen yumurtaların ebeveynleri tarafından bulunması ve yenilmesi daha zordur. -Dip yansımasını engeller. Dip malzemesinin sakıncaları: -Bütün yiteceklerin tüketilip tüketilmediğini görmek zordur. -Tabandaki kumu yada peatı vakumlamadan temizlemek zordur. *Eğer balığınızın nasıl yumurta döktüğüne dair bilginiz yoksa,her şeyin birazını içeren bir tank ortamı kurmalısınız.

Kullanılan değişkenlik arz eden bitkiler; geniş yapraklı bitkiler (Java fern, Echinodorus, Anubias, and Hydrocotyle),ince yapraklı bitkiler(Myriophyllum, Cabomba, and Egeria)dar yapraklı bitkiler (Vallisneria) ve diğerleridir. (Java moss, Najas)Büyük bitkiler kolaylıkla uzaklaştırmak amacıyla saksılarda ekilebilir.Çeşitli çaplarda plastik borular ve kökler kullanın. Plastik bitkiler canlıların yerine kullanılabilir.Plastik bitkiler kolaylıkla dezenfekte edilebilir ve salyangozlardan temizlenebilir. *Tankın suyu ,içerisinde daha önceden balıkların yaşadığı akvaryumdan temin edilmelidir ve aynı sıcaklık derecesinde olmalıdır. Suyun son zamanlarda periyodik değişiminin yapılıp yapılmadığından emin olun.(Düşük nitrat be nitrit seviyesi) *Debisi ayarlanabilir filtre ekipmanları kullanılması gerekir. *Lamba başlığının yüksek seviyeli ışık verebilmesi gerekir *Isıtıcının taban boyunca(zemine) monte edilebilmesi gerekir.Ayraca kolay kalibre edilebilmelidir.Tamamen suya batırılabilen kaliteli bir ısıtıcınız olduğundan emin olun. *Akvaryum kenarlarını ve tavanını kağıtla kaplayın.Bu işlemin amacı ,oda içinde hareket ettiğinizde balıklarınızın korkmasını engellemektir. *Yumurtlatma girişiminden önce siyah veya beyaz sivrisinek larvasıyla besleme yapmayın. *Kullandığınız malzemelerin peat(siyah tercih edilir.),akça ağaç kozalağı,yaprağı,peat özütü veya kulanmak istediğiniz her neyse o olduğundan emin olun. Sisteme peat vsr.. eklediğinizde karbonat sertliğinin yaklaşık 2-3kH olduğundan emin olmalısınız.Çünkü düşük pH seviyelerinden kaçınmanız gerekir. *Üretim için yetişkin sağlıklı balıklar seçin.Ayrıca türe bağlı olarak değişen dişi erkek orantısına da balık seçimi yaparken göz ardı etmeyin. Balıklarınızı üretim tankına koyun.Balıklarınızın iki haftalık kuraklık sezonunda hayatta kalabilmeleri için iyi beslenmiş olmaları gerekir.

Simulasyon(kuraklık ve yağmur sezonu yapay canlandırma) planı:

Yağmur sezonunun sonu Hala biraz yiyecek mevcuttur.Su seviyesi azalmaya başlamamıştır.

1. Gün:Normal beslemenin yaklaşık %10’ u kadar besin sağlayın.Işık seviyeleri bu devrede tam güç(tam aydınlık) ve karanlık(bulutlu,puslu) arasında olmalı ve takribi 14 saat ışık sağlanmalıdır.Filtreler son hızda çalıştırılır. 2. Gün:Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın.Normalin 1/10 u kadar besleyin.Karbonat ve toplam sertliğin her birisini 1 derece yükseltmek için,bir miktar kalsiyum karbonat ve magnezyum sülfat eklemesi yapın. Bitkiler için ürün talimatlarına göre dozajını ayarladığınız bitki gübresinden ekleyin.(Suya daha fazla çözünmüş tuz kazandırır.) 3. Gün:Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın.Beslemeyi atlayın.Sıcaklığı yaklaşık 1 derece arttırın. 4. Gün:Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın.Toplam ve karbonat setliğini her birisi için 1 derece arttırın.Normalin 1/10 u kadar besleme yapın.Suya peat,akça ağaç kozalağı,yaprağı vs..ekleyin.

İlerleyen günlerde suya bu öğeler tarafından tanen,tannik asit salınacaktır.

Kuraklık sezonu başlangıcı:

Yiyecek kaynakları azalır ve kesilir.Su seviyesi ve akıntı düşer.Arta kalan suyun sıcaklığı yükselir. 5. Gün:Su seviyesini yaklaşık % 10 azaltın.Beslemeyi es geçin.Sıcaklığı yaklaşık 1 derece yükseltin.Ayarlanabilir filtreler yardımıyla akıntıyı azaltın.pH’ı kontrol edin 6. Gün:Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın.Normalin 1/10 u kadar besleyin 7. Gün:Su seviyesini yaklaşık %10 düşürün.Toplam ve karbonat sertliğini her birisi için 1 derece arttırın.21. güne kadar beslemeyi durdurun.Sıcaklığı yaklaşık 1 derece arttırın. 8. Gün:Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın. 9. Gün:Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın.Toplam sertlik ve karbonat sertliğini her birisi için 1 derece arttırın.Hava taşlarının çalışmasına son verin. Filtreleri çıkartın ve temizleyin.Çıkarttığımız ve temizlediğimiz filtre ekipmanlarını diğer başka alıp, çalışır konumda bırakın. Çünkü 1 hafta içinde tekrar lazım olacaklar ve o ana kadar üzerlerindeki bakteri kolonileşmesinin oturmuş olması gerekiyor. 10. Gün:Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın.Su seviyesinin tank kapasitesinin %25 ine kadar düşürülmesi gerekir. Sıcaklık 28 derece civarı olmalıdır.Suya peat.akçaağaç kozalağı,yaprağı vs..ekleyin.Bitki gübresi ilavesi yapın. Aydınlatmayı maksimum seviyeye getirin.Yüzen herhangi bir bitkiyi uzaklaştırın.İnfusoria kültürüne başlangıç yapın.pH ı kontrol edin. 11-19. Gün:Balıkları kendi başlarına huzur içinde bırakın.Müdahalede bulunmayın.:

Yağmur sezonu başlangıcı: İlk bulutlar gökyüzünde görülebiliyor ancak henüz yağmur yağmaya başlamadı. 20. Gün: Diğer tankta çalışmakta olan filtreleri temizleyin.Aydınlatmayı hem süre hem de yoğunluk olarak azaltın.(süreyi 10 saate çekin).Peatı,yaprakları ve benzer malzemeleri çıkartın.pH kontrolü yapın. İlk yağmurlar: 21. Gün:Yüzen bitkileri tekrar geri koyun.Balıklarınızın yumurta dökmek için kullanacağı tipte bitkilerin sayı ve çeşidini arttırın. Temiz ve Mümkün olduğu kadar yumuşak(tercihen R.O suyu) su ilavesinde bulunun.Ekleyeceğiniz su tank hacminin %20 sine denk olmalı. Eklenen suyun tank sıcaklığından yaklaşık 3 derece daha düşük olması gerekir.Filtreleri yerleştirin ve eğer mümkünse yarı randımanda çalıştırın. Amazonda yoğun bulut kümelerinin yaptığı etkiyi canlandırmak için,gün ortasında ışıklar 2-3 saat kapatılabilir.Isıtıcı sıcaklığını 2 derece kadar azaltın. Biraz sivrisinek larvası ve yumurtadan yeni çıkmış brine shrimp (tuzlu su karidesi) ile besleme yapın.Suya yüzeysel bir bulutluluk havası kazandırmak için infusoria ekleyin. 22. Gün:Tank içi sıcaklıktan yaklaşık 5 derece daha düşük sıcaklığa sahip ve miktar olarak da tank hacminin %20 sine tekabül eden su ilavesinde bulunun. Filtreleri tam güç çalıştırın ve akvaryuma geri dönen suyun yüzeye çarparak gelmesini sağlayın.Isıtıcı sıcaklığını 2 derece kadar azaltın. Çok fazla ve sık sık besleme yapın.Suya hafiften bulutluluk kazandırmak için infusoria ekleyin.Ürün talimatlarındaki belirtilen miktarlara göre bitki gübresi ve vitamin takviyesi yapın. 23.Gün:Tank hacminin %20 sine eşdeğer hacimde su ekleyin.Tanka eklenen su sıcaklığının tanktaki sıcaklığa göre 5 derece daha düşük olması gerekir. Düşük seviyeli havalandırma ekleyin.Isıtıcı sıcaklığını 2 derece kadar düşürün.Çok fazla besleyin.Suyu yüzeysel bulutlu bir hale getirmek için infusoria ekleyin. 24. Gün:Eğer balığınız düşük sıcaklığa tolerans gösterebiliyorsa ısıtıcıları kapatın.Havalandırmayı yarı düzeyde çalıştırın.Tankı tam olarak doldurun. İlave edilen suyun sıcaklığı tanka nazaran 5 derece daha düşük olmalı.Mümkünse tank sıcaklığını düşürmek için gece boyu pencereleri açık bırakın .Çok fazla besleme yapın.Suya yüzeysel bulutluluk katmak için ınfusoria ekleyin. Yağmur sezonunun zirvesi: 25.Gün:Havalandırmayı son hızda çalıştırınız.%50 su değişimi yapın.Çok fazla besleyin. 26.Gün:Balıklarınız yumurta dökene kadar 25. gündeki gibi devam edin.

[URL=http://img835.imageshack.us/i/sany0014l.jpg/][IMG]http://img835.imageshack.us/img835/4291/sany0014l.th.jpg[/IMG][/URL]

Hepinize sağlıklı mutlu balıklar huzurlu akvaryumlar diliyorum...

Discus Üreme Bilgi

pÜREME :/p pYavru alınma zorluğu ile bilinen ve hobicilerin hayalini süsleyen bir balık olan discusta son zamanlarda hobiciler arasında yavru alan sayısı arttığı gözlenmektedir, eş oldukları kesin olan bir çift discustan yavru almak için ön ş...

Discusa genel bilgisel bakış...

pAKVARYUM VE DİSCUS SİSTEMİ HAKKINDAKİ DERLEME/p pDiscus bakımı için gerekli ön koşullar/p pDiscusa yeni başlayanın karşısına çıkan ilk sorun, akvaryumum büyüklüğü ne kadar olmalı, bir akvaryumda kaç discus besleyebilirim, ze...

Discus Özlü Sözleri

p Discus akıllı hayvandır , sevildiğini anlar.../p pSayın Ümit Tunç (REİS) 03 10 2011 /p --------------------------------------------------- pDiscus için pişmiş olmak gerek, bilge olmak değil, kararlı olmak gerek, şipsevdi değil. Sab...

Aydınlatmada ledmi klasik sistemlermi kullanılmalı?

pSon zamanlarda led aydınlatmaların çoğalması dolayısıyla bu konumda çokca soru geldiğinden bu konuyla alakalı bir düzenleme oluşturmanın fayda sağlayacağını düşündüm... /p pKurmayı düşündüğünüz led sistemle aydınlatma size sadece elektrik...

Discus Karantina

pKarantina ve discusların alışması/p pÖzenli bir alıştırma ve sağlam bir karantinaya mağlesef yeterince önem verilmiyor. Karantinadaki baş hedef balıkları takip etmek, su değerlerine alıştırmak ve ana tank ile karşılıklı su aşılamalarıdır. ...

Discus Hastalıklarında ISI tedavisi

pIsı tedavisi:/p pIsı tedavinin tesiri discusun mukoza üretiminin yanı sıra genel metabolizmanın hızlanmasına ve bağışıklık direncinin artmasına yol açar. Memelilerin ateşlenmesi ile kıyaslanabilir. Kılavuz değer olarak balığın alışık olduğu...

Discus Ve Üreme...

pDİSCUSLARDA ÜREME/p pÇok boyutlu, girift ve dinamik bir yapıda yaratılan varlıklarla alakalı araştırmalar, çok yönlü ve uzun soluklu olduğu takdirde yeni sırları gözler önüne sermekte ve yaratılışa ait yeni güzellikleri ortaya çıkar...

discus Hastalık (bölüm d)

pTedaviler:/p p1. Metronidazole: 250 mg/10 litre suda kullanın. 8 veya 7 mg/litre. Her doz verilmeden önce %20 su değiştirin. Üç gün boyunca birer doz verin. Bir miktar akvaryum suyunda önceden çözün ve akvaryuma dökün./p p2. Fluke Tabs: ...

Discus Hastalık (bölüm c)

pAşağıda Belirtilenler İse Sağlık Problemleri İle İlgili Olabilen Değişikliklerdir:/p p1. Kalıcı Koyu Renk 2. Renksiz Yaralar 3. Beyazımsı Noktalar 4. Artan Deri Mukozası 5. Yumrular, Açık Yaralar 6. Kabarmış Pullar/p pGenelde diğe...

Discus habitatı

pHABİTATI :/p pAmazon nehri habitatına ait olan ve çoğunlukla hibrit türlerinin akvaryumlarımuza konuk olduğu discuslar anavatanında Heckel, Blue, Brown,Green türlerinin alt varyasyonları olarak bulunur, su ısısının 30 derece, ph ın 4 lü değe...

Discus Hastalık (bölüm a)

pYAYGIN DISCUS HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ (SEMPTOM) TEMELLİ TEDAVİSİ:/p pAquaristlerin çoğunun, kesin teşhis ve tedaviyi sağlayacak, laboratuar tekniklerine ulaşma imkanı yoktur. Bir çok durumda semptomlar rutin tank temizliği veya besleme sı...

Spirulina

p*Doğadaki en zengin komple yüksek biyolojik değerde proteine sahiptir. Kendisine en yakın soya fasulyesinden yaklaşık 2 kat daha fazladır./p p*Doğadaki en zengin B-12 vitaminine sahip besindir. En yakın takipçisi dana ciğerine göre 2-6 ka...

Artemia zenginleştirme

Red Pepper Paste adlı ürünü kullanabilirsiniz...Red Pepper Paste, Rotifer ve Artemia için benzersiz zenginleştirici bir üründür. Red Pepper Paste, Artemia için kullanılan klasik yağ emülsiyonları ve Rotiferler için kullanılan maya tipi yemlerden fark...

Discus Hatalık (bölüm b)

pEk olarak bakteriyel problemler parazit ve yaralanmalardan sonra ikinci önceliklidir ve gerçek sebep çözüldüğünde temiz ve sağlıklı su koşullarıyla iyileştirilebilirler. Bu ilaçları dikkatli ve izleyen özel koşullarla kullanmak için iyi bir sebept...

Daphnia (Su piresi)

SU PİRESİ(DAPHNİA) Su pireleri akvaryum canlıları için ideal canlı yemlerden bir tanesidir. Balıklarda üremeyi tetikleyici özelliği uzman akvaristler tarafından ispatlanmıştır. Ayrca balıkların kondisyon kazanmaları açısından da son derece önemlidir...

Su kimyası

strongSu Kimyası /strong pSağlıklı Balıklar ve kaliteli akvaryum suyu için gerekli en önemli faktör, akvaryumunuzda değişen kimyasal dengeleri kontrol etmektir. /p pKötü su kalitesi her zaman büyük sorunlar doğurur. /p pAkvaryum...

Discus ve Dana Yüreği

pBesleyici ve üretici kişi disclerine protein açısından zengin bir besin kaynağı oluşturmak durumunda. Bu konumda tubifex gibi riziko taşımayan kolay ulaşılabilinir olan, en ucuz fiyatta olanı ve stoklama açısından ucuz maliyetli olan dana yüreği t...

Artemia

ARTEMİA KÜLTÜRÜ Artemia, Arthropoda filumunun Crustacea klasisinde yer alır. Artemia sp. Seale (1933) ve Rollefsan (1939) tarafından yavru balık beslenmesi için mükemmel bir besin maddesi olduğu keşfedilmiştir. Artemia günümüzde üretimi yapılan...

Beyaz Kurt

pBeyaz kurtlar, halkalı yuvarlak solucanlar olup toprak solucanları ile yakın akrabadırlar. Pek çok akrabası gibi beyaz kurtlarında tanımlanıp, isimlendirilmesi 1800’lerin ortalarında atağa kalkan bilimsel keşifler zamanında yapılmıştır./p p...

Kolay kabuksuz artemia hazırlanması

Kolay Kabuksuz Artemia Menüsü; Birçok arkadaşa lazım olabilecek bilgisel paylaşımımızın uygulaması için %5lik çamaşır sularından alıyoruz(3 ve 5 arası olabilir), parfümsüz olması gerek. 2 ölçü suya 1 ölçü çamaşır suyu karıştırıyoruz. Ben bir su ba...

AMAZON

pAMAZON'a Yolculuk... (12.04.2010)/p pYazan Attila Atasoy /p a href=http://s1119.photobucket.com/albums/k638/kebodiscus/?action=view¤t=a_inerken.jpg target=_blanka href=http://i1119.photobucket.com/albums/k638/kebodiscu...

Sarıysa Sarı ,Kırmızıysa Kırmızı Ama doğalıyla...

pDeğerli hobidaşlarım merhaba.../p pDeğer verdiğimiz canlılarımıza dahada iyi imkanlar sunabilmek adına her daim aklımızı kurcalayan yaşamda birşeyler olmuştur./p pDoğadan gelen şifayı nasılki kendimize araştırarak sunuyorsak ,canlıl...

alexander piwowarski ile discus söyleşisi

pDünyanın Saygın Discus üreticilerinden Alexander Piwowarski ile Sevgili Bülent Acun ağabeyimizin gerçekleştirdiği söyleşiyi kendisinin rızası ile paylaşıyorum. Bu noktada Alexander Piwowarskiye paylaşımı kabul etmesi adına ve Bülent ağabeyede em...

Discus sanatseveri...

Merhaba… pHer hangi bir şiir, bir düz yazı yazabilmeyi herkes yapabilir. Önemli olan, onun bir eser, güzel sanat eseri olmasıdır ve bu eseri yaratmanın da bazı aşamaları vardır. O...

Discus Bitki

pBitkiler/p pBitki olarak Anubias, Cryptocoryn, Echinodorus ve Vallisneriıe ile olumulu sonuçlar alınır./p pBitkiler mantıken biolojik bir görev görmeli, hızlı büyümeli ve bol miktarda oksijen üretmeli. İstenilen özelikleri anubias...

Cylop eeze

pKanada’nın tuz göllerinde seçici yetiştiricilik yöntemleriyle üretilen soğuk kurutulmuş mikro kabuklu organizmadır. Balıkların ve diğer suda yaşayan canlıların uzun süreli sağlıklı kalmalarını sağlamak, renklenmelerini, büyümelerini ve üreme kapa...

Wild Discus Kataloğu

a href=http://s1119.photobucket.com/albums/k638/kebodiscus/?action=view¤t=v1.jpg target=_blanka href=# target=_blanka href=# target=_blanka href=http://i1119.photobucket.com/albums/k638/kebodiscus/v1.jpg class=highslide onclick...

İncelemelerin uygulamaya dönüştürülerek üretimde başarı...

pÜretim Amaçlı Oluşturulan Yapay Kuraklık ve Yağmur Sezonu Bereketi.../p pBirçok tropikal kökenli balık türü,doğal ortamlarındaki değişimlerden dolayı sezona bağlı olarak yumurta dökerler. Türlerin çoğunun yumurtlama zamanı pek çok kez yağmu...

Mr. Low and Mr. Acun

p..... ''Singapurda Felix Low hiç bilinmezken ulusal yarışmada derece alınca singapur clup moderatörlerinden ve en eski singapurlu ulusal hakemlerden olan Rajan ,Felix için bir makale yazmış nasıl şampiyon olunur diye. Gerçekten güzel bir yazı bi...