Discus Ve Üreme...

DİSCUSLARDA ÜREME

Çok boyutlu, girift ve dinamik bir yapıda yaratılan varlıklarla alakalı araştırmalar, çok yönlü ve uzun soluklu olduğu takdirde yeni sırları gözler önüne sermekte ve yaratılışa ait yeni güzellikleri ortaya çıkarmaktadır. Yaygın ve derinliğine yürütülen araştırmalarda, hem çalışılan konunun irtibatlı olduğu alanlar ortaya çıkarılmakta, hem de saha hakkında derinlemesine incelemeler yapılmaktadır. Bu noktada discus üretimi ile ilgili üretme ve araştırma kaynaklı tecrübelerin paylaşımı ile sevdalı olduğumuz bu akvaryum canlıları ile ilgili gizem perdeleri, siz değerli hobicilerin vasıtası ile daha da güzel konumlara yelken açacaktır.

Discus balıklarında üreme noktasında izlenebilinecek üç yol bulunmaktadır. Nitrat değerlerinin kontrolde tutulabildiği hacimde tercihen discus başına 50 litreye karşılık gelecek şekilde bir akvaryumda kullanılacak bir grup yavru discus büyütülüp eş çıkarılabilir veya üreme noktasında kendini ispat etmiş çift discuslar, ya da yetişkinliğe az zamanı olan kısmen cinsiyet belirlemesi yapılabilinen dişili erkekli damızlık altı tabir edilen discuslar kullanılabilir.

Üretimi düşünülen cinsten yerli üretim 8-10 'lu grup , ( 6-7aylık ) 6-8cm'lik yavrular alınarak bunların sağlıklı olarak gelişmesini sağlamak ve ergenlik döneminde bu grup içerisinde çıkacak çiftlerle çalışmak nacizane en iyi üretim şeklidir. Bu şekilde yapıldığında, alacağınız discusun hormonla beslenme ihtimali az olduğundan doğurganlığında sorun olma olasılı az olacaktır.

Discuslar genelde eşlerini kendi seçer, discuslarda uyumlu çiftlerle çalışmak işinizi çok kolaylaştırır. Grup içinde oluşan discus çiftlerinin ortak tankta yumurtlaması ve burada bu yumurtalara sahip çıkması discus eşlerini birbirine daha fazla bağlayacağından, ilk yumurtlamanın ana tankta olması çiftler için olumludur. Yukarıdaki yöntemle oluşturulan discus çiftlerinde uyum sorunu yaşanmayacak derece azdır.

Uyum sorunu yaşayan discuslarda karsılaşacağımız sorunlara değinecek olursak;

Dişi ve erkek discus farklı ortamdan bir araya getirilerek zoraki eşleşmelerde çoğunlukla uyum sorunu çıkmaktadır. Erkek discus tarafından döllenmeyen yumurtalar, Yumurtaların ebeveynler tarafından yenmesi, yumurtalara ilgisizlik ( yumurtaların havalandırılmaması) çıkan yavruların sahiplenmeme vb. olumsuzluklar yaşanabilir.

Discus besleyiciliğinde ve üretiminde en önemli unsur tankın sahip veya sahibesinin huzurudur. Bu huzurda en önemli unsurda su kalitesinde yatmaktadır. Suyun bahsi geçecek kaliteli değerlerde olmasının ve kalitede stabilliğin sağlanması discuslarınızın sağlıkla yaşamlarına devam etmeleri için en önemli etkendir. İyi ve kaliteli su değerleri sayesinde disclerinizin iştahı yerinde olacak ve kendilerine sunacağınız her türlü gıdayı açgözlülükle tüketeceklerdir. Üreme noktasında damızlık discuslarınızın gıda diyetini protein ağırlıklı ve kolay sindirilebilinirliliği olan ürünlerden oluşturursanız , discuslarınızla yumurta ve dölleme noktasında yaşayabileceğiniz sıkıntılarda gıda diyetine bağlı sıkıntılı düşüncelerinizden uzaklaşmış olacaksınız.

Discus üremesinde başarı sağlanmasında su sertliği, iletkenlik, sıcaklık, sıcaklığın tankta eşit dağılımı, aydınlatma, aydınlanma zamanı, tankın bulunma yeri, filtrasyon ve hızı gibi tüm etkenler çokca önemlidir.

Discus balıklarıda birçok tropikal asıllı balık türü gibi, doğal habitatlarındaki değişimlerden dolayı ilgili zaman zarfında üreme gösterirler. Tropikal asıllı çoğu tür çoğunlukla yağmur zamanlarında üreme faaliyetlerinde bulunurlar. Amazon havzasında yağmur dönemlerinde, suyun sıcaklığı normal zamana göre azalır , suyun değerleri yumuşak tabir edilen iletkenlik açısından düşük mikrosiemensli ve asidik değerlere gelir. Ayrıca bu dönemde yavru balıklar için yiyecek bulma ve bir üst avlayıcı gruptan saklanma imkanı olmasından dolayı da elverişlilik üst düzeyde olmaktadır.

Üretilmesi sıradan kolaylıkta olmayan balıkların yumurtlatılabilmesi için yağmur mevsimi taklit edilmesi noktasında tankta su seviyesinin artırılması, daha yumuşak ve biraz daha soğuk su girilmesi , suyun yüzeyinden suyun tanka fıskiye tarzında dökülmesi, otomatik zaman ayarlayıcılarla günde birkaç saat yıldırım düşmesi halinde oluşan aydınlanmanın sağlanması gibi dizaynlarla taklitsel dürtü ile başarı sağlanma oranı yükseltilecektir.

Discuslarımızda özellikle barometrik basınç düştüğünde , alçak basınç dönemlerinde kurlaşma, titreme davranışları gözle görülür şekle gelecektir.

Amazon havzasında yaşanan kuraklığın ardından yağmur mevsimine girildiği zamanlarda bollaşan yiyecek kaynaklarını da göz önüne alınca protein ağırlıklı dietin önemi bir daha ortaya çıkmaktadır. Üretime alınacak discus çiftinin beslenme diyeti yumurtlama öncesi çok önemlidir. Üretime alınan discus çifti üreme döneminde normalden daha az yem yemekte ve fazlası ile enerji harcamaktadır. Bunun için üretim öncesi beslenme önem taşımaktadır. Üreme zamanından önce beslenme rejimlerinde beyaz kurt, dondurulmuş ve donma zinciri kırılmamış kankurdu, dana yüreği ve karides karışımı ve markalı e vitamini destekli bits yemler kullanılması kondisyon açısından ehemmiyet taşımaktadır.

Amazon havzasında yağmur zamanında artan akıntıdan dolayı üreme faaliyetinde bulunacak balıklar sakin akıntılı yerleri tercih ederler. Bundan dolayıda üreme noktasında üreme tankında kullanılacak filtreler üretim filtreleri, pipo filtreler, düşük debili dış filtreler olabilir. Tabiki bunlar da mümkün olduğunca akıntı olmayacak şekilde olmalıdır. Akıntının az olduğu tankta sıcaklık eşitliği adına üretim tankında altta üstte olmak üzere çift ısıtıcı, hatta ortamla akvaryum arasında fark 10 dereceden fazla ise orta seviyeden ziyade iki altta bir ortada gibide ısıtıcının kullanılması ısı transferinde eşit dağılımdan yana fayda sağlayacaktır.

Amazon havzasında yağan yağmur sayesinde damlacıkların su yüzeyinde yaptığı dalgalanmaya müteakiben oksijen seviyesindeki artış noktasındada örnek alacak olursak eğer ,ve üreme tankını gözlemleme noktasında sıkıntı yaşanmıyorsa ,suda oksijen verici kullanılan tertibatı üremeye kadar maksimumda tutabiliriz ki ; akvaryumda belli oranın üzerinde çözünmüş oksijen oranı dahada yükselemeyecektir.

Amazon havzasında yağmur zamanında bulutlanmadan dolayı ışık seviyesi azalır. Bundan dolayı üreme tankında loş bir ışık kullanmanın tecrübesel noktada daha uygun olduğunu gördük, zira yoğun ışık, yumurtalarda mantar sporlarının üreme hızını arttırmasından dolayı tavsiye etmediğim bir diğer detaydır.

Amazon havzasında yağmur zamanında soğuk su damlaları ve bulutlanmadan müteakip sıcaklık değerlerindeki düşme noktasında üreme tankında kullanılacak örnek sıcaklık değeri 26 - 28 derece arasındadır.

Yumurtlama ile üreyen balıklarla alakalı olarak yumurtlayan balığın sudaki salınımı sayesinde diğer balıklar da tetiklenmektedir. Bu bağlamda discusa arkadaş olabilecek yumurta dökücü balıklarda hazırlanma noktasında kullanılabilinir. Bu bağlamda discus balıklarının sosyal bir balık olduğuda unutulmamalıdır.

Ana tankınızda bakımını yaptığınız balıklarınızı üretim tankınızada aynı değerlerde bulunan su ve su değerleri ile alıp, zamana yayarak üretim suyunuzun değerlerini hazırlarsanız, balıklarınızın sağlığının olumsuz etkilenmemesini sağlamış olacağınızıda belirtmek isteriz. Aşılama yöntemi ile üreme tankına alınan çift, ilk hazırlanan suya adaptasyonu sağlandıktan sonra Amazon havzası taklit edilerek üreme içgüdülerini tetiklenebilir. Bunun için akvaryum ısısından 1-2C düşük su ilaveleri ile birlikte PH'ı 0.5 – 1 derece düşük su ilaveleri yapılarak üreme tetikleyici girişimlerde bulunabilir.

Biyolojik saat denilen olgu ,discus balıklarında genelde akşamüstü yumurta döktüklerini bize tecrübe ettirmiştir.

Bir de uyarıda bulunmak istiyoruz. Burada hazır yeri gelmişken üreme için ayırdığınız çift eğer üreme faaliyeti göstermiyorsa ,üreme tankında bulunmalarında ısrarcı olmamanız çiftinizin geçim noktasında ileride sıkıntı yaşamaması adına olumlu olacaktır.

Üreme tankımızda tecrübe ederek bulacağımız su değerleri ; genelde verimli değerler olan 50ms 300 ms. iletkenlik, 4,5 - 7 ph, 2 5 DH (Alman Sertliği) ,Nitrit 0, Nitrat <0,5 mg/l ,Amonyak 0, 26 - 30 derece ise sıcaklık değerleridir. Bu değerler genel değerler olup, çiftler arasında değişiklikler gözlenebilir.

Discus balıklarında yumurta yapacak dişi ile erkeğin üreme valsleri insanoğlunu alıp giden bir çizgide bulunmaktadır. Discuslarda üreme başlayacağı öncelikle renklerdeki koyulaşmadan algılanabilinir. Kuyruk kısmına doğru olan son barlar koyulaşır. Genel olarak mukoza basmak tabirini kullandığımız rengini koyulaştırma hadisesi gerçekleşir. Discus balığımızda baştan sona bir titreme oluşur. Başını sallama noktasında davranışlar görebilirsiniz. Bu arada yumurtlama için uygun gördükleri alanı temizlemeye başlarlar. Bugüne kadar üretimini yaptığım çift discuslarda sadece bir çiftte yumurtlama konisi varken cama yumurta dökme hadisesini gördüm. Bu noktada bir uyarımızda yumurtlama konisinin kullanılması ve her üretimde sterilize edilmesinide unutmamanın lazımlığı üzerine olacaktır.

Üreme tankında eğer discus çiftlerinde bağsal bir kopukluk hissediliyorsa ; discus çiftinizin yanına bir discus çifti daha koyulma uygunluğu varsa, hem eşini, hemde yumurtlama konisini sahipleneceklerdir. Bu noktada imkanı olmayan discseverler disc resiminide kullanabilirler.

Disclerde üreme başladığı andan itibaren filtrasyon, havalandırma kapatılırsa yumurta döllenmesi verimi yüksek olur. Eğer dış filtre kullanılıyorsa ve yumurtlama ve dölleme zamanında kapalı tutulduysa yumurtlama ve dölleme bittikten sonra filtre tekrar çalıştırılmadan sökülüp alınmalıdır. Yaklaşık 45 - 100 dakika arası sürebilecek yumurtlama diliminde dış filtrenin içerisinde bulunan bakteriler öleceğinden suyu bozmamak adına bu filtreyi ya üreme başlamadan tekrar çalıştırabilecek tanka almalı veyahut bir kovada çalıştırmalı yada gerekli temizlik sonrasında tankımızda kullanmalıyız.

Discus balıkları yumurtlamayı ve döllemeyi bitirdikten sonra gerek yüzgeçleri ile gerekse göğüs kısımları ile yumurtaları havalandırma tabir edeceğimiz davranışları sergilerler. Bu zamanlardada discus çiftleri ve yumurtaları izlerkende ürkütmemeye özen gösterilmelidir.

Discus balıklarında yumurta yeme tabir edilen hadise yaşanabilinen bir gerçektir. Bunda çevresel faktörler bir de iç ilişki faktörleri vardır. Çevre noktasında endişe duydukları zamanlarda yaşanabilinir ki ; yumurta dökerkende merak ve heyecanla rahatsız etmemeye dikkat etmek gerekir. Yumurtayı yeme noktasında özellikle dişi discusların yumurtlama isteğinden yumurtalarını yedikleri tecrübe edilmiştir. Mantarlaşan yumurtalar olduğunda yavru çıkmayacak diyerekten yumurtaların bizim tarafımızdan temizlenmesi yerine veya discusların tanktan alınması yerine aynı tankta discus çiftiyle mantarlaşmış yumurtaları birkaç gün daha bekletmek uygun olacaktır. Mantarlaşan yumurtaları yemesine fırsat verilen discus çiftinin ilerleyen zamanlarda , öncelerde yumurta yiyen bir çift dahi olsa yumurtalara dokunmadığıda tarafımızdan tecrübe edilmiştir.

Discus balıkları yavrularını mukoza ile belli bir süre beslediğinden tankları değiştirirken balıkları yakalamada kullanılacak malzeme kalitesine kadar özen gösterilirse faydalı olacaktır.

Üretim için kullanılan genel metaryaller ;

-50x50x50 boyutlarında bir tank.

-pipo filtre veya debisi az bir dış filtre

-ısıtıcı (ortamla ısı farkına göre adetlendirilmiş şekilde)

-Yumurtlama hunisi

-iletken ölçer (tercihen microsiemens cinsinden ölçüm yapan)

-PH ölçer

-Rezerv Ozmos cihazı veya kaynak suyu

-Su dinlendirme tankı ( an az 100-150lt)

Üretim tankının hazırlanması;

50x50x50 ebatlarındaki üretim tankına ozmos veya hazır kaynak suyumuzu yarıya kadar doldurduktan sonra:

Üretim için yapay olarak hazırlanan suyun belirli parametrelerde olması arzu edilmektedir. Discus üretimi için çeşitli kaynaklarda verilen su parametresi değerleri arasında farklılıklar görülmektedir. Bazı kaynaklarda discusların üreyebilmesi için su sıcaklığının önce 32.2 C ye çıkartılıp daha sonra birden 28 C ye indirilmesi gerektiği rapor edilirken, bazılarında sıcaklığın sabit olması bildirilmiştir. ( Mills, 1986; Giovanetti, 1991; Degen 1995). PH, iletkenlik ve sertlik değerleri içinde aynı farklılıklar mevcuttur. Bazı literatür kaynaklarında üremenin 6-6.5; 4.2-6.2, 5-6 gibi PH değerlerinde olacağı bildirilirken iletkenlik ve sertlik değerleri için yumuşak su, düşük iletkenlik gibi geniş aralıklar bildirilmiştir. (Giovanetti 1991, Kullander 1996; Degen, 1995; Mavituna, 2004)

Pipo filtre ya da diş filtremizi tankımıza koyabiliriz. Filtrelerimizin daha önceden discuslarımızın ana tankında çalıştırarak bakteri kültürüne sahip olması hazırlamış olduğumuz üretim tankının daha çabuk hazır olmasını sağlayacaktır.

Dış filtre kullanacaksanız dikkat etmeniz gereken en önemli olay su sirkülasyonunun fazla olmaması ve koyacağınız yumurtlama konisinin etkilemeyecek şekilde olmasıdır. Bunun için dış filtre emiş ve giriş borularının uç kısımlarına biyolojik sünger veya pipo filtre süngerinden debi düşürücü etkisi kullanılarak faydalanılabilir. Birde Dış filitre kullanıldığında bakteri kültürünün oturmuşluğuna bağlı olarak PH düşmeleri söz konusu olabilmektedir.

Discus balıklarındaki üreme hazırlıklarını Discsever Sayın Adil Hocamızın discuslarıyla yaptığı üretim güncesiylede betimlersek eğer;

BİR ÜRETİM GÜNCESİ

ilk hazırlıklar

50x40x50(h) ebeatlarında bir üretim tankı temin edildi.

Tank hazır şişelendirilmiş ,değerleri belli olan markalı bir su ile doldurularak sünger filtre ve ısıtıcı çalıştırıldı.

Ph: 7.00 ısı :28 C

6 gün sonra çift üreme tankına alındı.

7gün sonra ;

09.02.2007----> Saat 16:30 yumurtlama basladı

12.02.2007---->Larvalar cıktı

15.02.2007---->Serbest yüzme ve anne sırtına çıkma gerçekleşti

16.02.2007----> Agresif davranışlardan dolayı baba üretim tankından ayrıldı.

“Baba yavru sayısının azlığından olsa gerek küpü temizleme ve agresif hareketlerle dişiyi kışkırtmaya başladığından dolayı yavruların serbest yüzmelerinin 2. gününde üreme tankından alınarak ana tanka yerleştirildi. Baba tanktan ayrıldıktan sonra anne yavrularla ilgili.”

Discusların ve benim ilk yavrularım olduğundan mıdır bilinmez ilk yavru sayım 14 adet oldu. Discus genelde 10-15 adet yavruya bakmaz ve yeniden üreme güdüsüyle yumurtlama yapar. Bu olguyu ,babanın tavırlarını yukarıda bahsetmiştim.

erkek

Dişi

Aile

3-günlük yavrular

6 günlük

7 günlük

14 günlük

15 günlük

artemima verilmeye başlandı.

20 gün

Yavrular üretim tankındaki suyun bozulması filtrenin eksik gelmesinden v dolayı ana tanka alındı.

45 gün

İlk batım yavrular 60 günü doldurdular, kardeşleri de 5 günlük oldu. 2. batımda sayı 75 civarı oldu Discus ta öğrenilecek çok şeyler var.

İlk batım 60 günlük

ikinci batım

İkinci batım benim ve çiftin biraz tecrünesinden olsa gerek sayı biraz daha fazla. Bun evreden sonra birinci ve ikinci batım fotoları birlikte vereceğim.

5 günlük

FOTO_13

1. batımda çok hatalarım oldu. Bunun başında artemia çıkaramamak geliyor o nedenle 1. batım yavrularımın sayılarının az olması bir yerde anne için iyi idi, benim beceriksizliğim 1. batım yavruları iyi besleyemem ama benim eksikliğimi anne sağolsun giderdi.

1. batım yavrular 78 günlük oldular.

2. batım yavrular çok şanslılar o nedenle ilk batımla karşılaştırıldığında günlük gelişmelerine göre ciddi farklılıklar var.

Bunun sebebi de 5. günlerinde artemia'ya başlanması (Zorunluluktan anne tek basına bakmak zorunda kaldı, babanın ilgisizliğinden ve kavgalardan dolayı baba 3. gün tanktan ayrıldı.) ve aksatmadan 2 saate bir artemia verilmesi bu işlem gece gündüz hiç aksatılmadan 7 gün sürdü. ( Bu arada nasıl aksatmadın sözlerini duyar gibiyim. İşlerimden dolayı ofisimde gecelemek zorunda kaldım bu arada hem işlerimi yoluna koydum hemde miniklerin karnını doyurdum )

2. batım 17. gün

ilk batım yavrular 90 günlük oldu.

ikinci batım yavrular 30 günlük

ilk batım yavrularım 110 günlük oldular renklerini vermeye başladılar 2. batım yavrularda 50 günlük oldu. Günde 80 lt su degisimi ve 10 öğün ev yapımı mix yemleme yapıyorum, Ph :7.4, ısı : 30C

Ev yapımı yemde kullandıklarım :

Karides - dana yüreği -sarımsak karışımını yapıyorum, arada bu karışıma bits tarzında satılan markalı yemler karıştırıyorum.

İlk batım yavrular 5. ayını doldurdu. İlk yavrular 7-8 cm boya ulaştı.

İkinci batım yavrularımda 3. aylarını doldurmuş bulunuyor, renklenmeler başladı. Boyları 5-6cm civarlarında.

1.batım 8 aylık 2. batım 10 aylık

1.batım 1.yaş günü

Değerli arkadaşlar Discusta renklerin tam olarak oturması yaklaşık 16 ay gibi bir süre içerisinde oluşuyor buna bir örnek vermek gerekirse.

12 aylık

16 aylık

Ve Torunlar... “mutlu son...

Allah her isteyen hobidaşımızın tanklarında discus sevgisini bebek discuslarıyla pekiştiren discleri var etsin, azaltmasın arttırsın, eksiltmesin çoğaltsın diyoruz…

Her hobidaşımıza mutlu ,sağlıklı anlar dileklerimizle…

Muhabbetle ve sağlıkla kalınız…

Discus Üreme Bilgi

pÜREME :/p pYavru alınma zorluğu ile bilinen ve hobicilerin hayalini süsleyen bir balık olan discusta son zamanlarda hobiciler arasında yavru alan sayısı arttığı gözlenmektedir, eş oldukları kesin olan bir çift discustan yavru almak için ön ş...

Discusa genel bilgisel bakış...

pAKVARYUM VE DİSCUS SİSTEMİ HAKKINDAKİ DERLEME/p pDiscus bakımı için gerekli ön koşullar/p pDiscusa yeni başlayanın karşısına çıkan ilk sorun, akvaryumum büyüklüğü ne kadar olmalı, bir akvaryumda kaç discus besleyebilirim, ze...

Discus Özlü Sözleri

p Discus akıllı hayvandır , sevildiğini anlar.../p pSayın Ümit Tunç (REİS) 03 10 2011 /p --------------------------------------------------- pDiscus için pişmiş olmak gerek, bilge olmak değil, kararlı olmak gerek, şipsevdi değil. Sab...

Aydınlatmada ledmi klasik sistemlermi kullanılmalı?

pSon zamanlarda led aydınlatmaların çoğalması dolayısıyla bu konumda çokca soru geldiğinden bu konuyla alakalı bir düzenleme oluşturmanın fayda sağlayacağını düşündüm... /p pKurmayı düşündüğünüz led sistemle aydınlatma size sadece elektrik...

Discus Karantina

pKarantina ve discusların alışması/p pÖzenli bir alıştırma ve sağlam bir karantinaya mağlesef yeterince önem verilmiyor. Karantinadaki baş hedef balıkları takip etmek, su değerlerine alıştırmak ve ana tank ile karşılıklı su aşılamalarıdır. ...

Discus Hastalıklarında ISI tedavisi

pIsı tedavisi:/p pIsı tedavinin tesiri discusun mukoza üretiminin yanı sıra genel metabolizmanın hızlanmasına ve bağışıklık direncinin artmasına yol açar. Memelilerin ateşlenmesi ile kıyaslanabilir. Kılavuz değer olarak balığın alışık olduğu...

Discus Ve Üreme...

pDİSCUSLARDA ÜREME/p pÇok boyutlu, girift ve dinamik bir yapıda yaratılan varlıklarla alakalı araştırmalar, çok yönlü ve uzun soluklu olduğu takdirde yeni sırları gözler önüne sermekte ve yaratılışa ait yeni güzellikleri ortaya çıkar...

discus Hastalık (bölüm d)

pTedaviler:/p p1. Metronidazole: 250 mg/10 litre suda kullanın. 8 veya 7 mg/litre. Her doz verilmeden önce %20 su değiştirin. Üç gün boyunca birer doz verin. Bir miktar akvaryum suyunda önceden çözün ve akvaryuma dökün./p p2. Fluke Tabs: ...

Discus Hastalık (bölüm c)

pAşağıda Belirtilenler İse Sağlık Problemleri İle İlgili Olabilen Değişikliklerdir:/p p1. Kalıcı Koyu Renk 2. Renksiz Yaralar 3. Beyazımsı Noktalar 4. Artan Deri Mukozası 5. Yumrular, Açık Yaralar 6. Kabarmış Pullar/p pGenelde diğe...

Discus habitatı

pHABİTATI :/p pAmazon nehri habitatına ait olan ve çoğunlukla hibrit türlerinin akvaryumlarımuza konuk olduğu discuslar anavatanında Heckel, Blue, Brown,Green türlerinin alt varyasyonları olarak bulunur, su ısısının 30 derece, ph ın 4 lü değe...

Discus Hastalık (bölüm a)

pYAYGIN DISCUS HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ (SEMPTOM) TEMELLİ TEDAVİSİ:/p pAquaristlerin çoğunun, kesin teşhis ve tedaviyi sağlayacak, laboratuar tekniklerine ulaşma imkanı yoktur. Bir çok durumda semptomlar rutin tank temizliği veya besleme sı...

Spirulina

p*Doğadaki en zengin komple yüksek biyolojik değerde proteine sahiptir. Kendisine en yakın soya fasulyesinden yaklaşık 2 kat daha fazladır./p p*Doğadaki en zengin B-12 vitaminine sahip besindir. En yakın takipçisi dana ciğerine göre 2-6 ka...

Artemia zenginleştirme

Red Pepper Paste adlı ürünü kullanabilirsiniz...Red Pepper Paste, Rotifer ve Artemia için benzersiz zenginleştirici bir üründür. Red Pepper Paste, Artemia için kullanılan klasik yağ emülsiyonları ve Rotiferler için kullanılan maya tipi yemlerden fark...

Discus Hatalık (bölüm b)

pEk olarak bakteriyel problemler parazit ve yaralanmalardan sonra ikinci önceliklidir ve gerçek sebep çözüldüğünde temiz ve sağlıklı su koşullarıyla iyileştirilebilirler. Bu ilaçları dikkatli ve izleyen özel koşullarla kullanmak için iyi bir sebept...

Daphnia (Su piresi)

SU PİRESİ(DAPHNİA) Su pireleri akvaryum canlıları için ideal canlı yemlerden bir tanesidir. Balıklarda üremeyi tetikleyici özelliği uzman akvaristler tarafından ispatlanmıştır. Ayrca balıkların kondisyon kazanmaları açısından da son derece önemlidir...

Su kimyası

strongSu Kimyası /strong pSağlıklı Balıklar ve kaliteli akvaryum suyu için gerekli en önemli faktör, akvaryumunuzda değişen kimyasal dengeleri kontrol etmektir. /p pKötü su kalitesi her zaman büyük sorunlar doğurur. /p pAkvaryum...

Discus ve Dana Yüreği

pBesleyici ve üretici kişi disclerine protein açısından zengin bir besin kaynağı oluşturmak durumunda. Bu konumda tubifex gibi riziko taşımayan kolay ulaşılabilinir olan, en ucuz fiyatta olanı ve stoklama açısından ucuz maliyetli olan dana yüreği t...

Artemia

ARTEMİA KÜLTÜRÜ Artemia, Arthropoda filumunun Crustacea klasisinde yer alır. Artemia sp. Seale (1933) ve Rollefsan (1939) tarafından yavru balık beslenmesi için mükemmel bir besin maddesi olduğu keşfedilmiştir. Artemia günümüzde üretimi yapılan...

Beyaz Kurt

pBeyaz kurtlar, halkalı yuvarlak solucanlar olup toprak solucanları ile yakın akrabadırlar. Pek çok akrabası gibi beyaz kurtlarında tanımlanıp, isimlendirilmesi 1800’lerin ortalarında atağa kalkan bilimsel keşifler zamanında yapılmıştır./p p...

Kolay kabuksuz artemia hazırlanması

Kolay Kabuksuz Artemia Menüsü; Birçok arkadaşa lazım olabilecek bilgisel paylaşımımızın uygulaması için %5lik çamaşır sularından alıyoruz(3 ve 5 arası olabilir), parfümsüz olması gerek. 2 ölçü suya 1 ölçü çamaşır suyu karıştırıyoruz. Ben bir su ba...

AMAZON

pAMAZON'a Yolculuk... (12.04.2010)/p pYazan Attila Atasoy /p a href=http://s1119.photobucket.com/albums/k638/kebodiscus/?action=view¤t=a_inerken.jpg target=_blanka href=http://i1119.photobucket.com/albums/k638/kebodiscu...

Sarıysa Sarı ,Kırmızıysa Kırmızı Ama doğalıyla...

pDeğerli hobidaşlarım merhaba.../p pDeğer verdiğimiz canlılarımıza dahada iyi imkanlar sunabilmek adına her daim aklımızı kurcalayan yaşamda birşeyler olmuştur./p pDoğadan gelen şifayı nasılki kendimize araştırarak sunuyorsak ,canlıl...

alexander piwowarski ile discus söyleşisi

pDünyanın Saygın Discus üreticilerinden Alexander Piwowarski ile Sevgili Bülent Acun ağabeyimizin gerçekleştirdiği söyleşiyi kendisinin rızası ile paylaşıyorum. Bu noktada Alexander Piwowarskiye paylaşımı kabul etmesi adına ve Bülent ağabeyede em...

Discus sanatseveri...

Merhaba… pHer hangi bir şiir, bir düz yazı yazabilmeyi herkes yapabilir. Önemli olan, onun bir eser, güzel sanat eseri olmasıdır ve bu eseri yaratmanın da bazı aşamaları vardır. O...

Discus Bitki

pBitkiler/p pBitki olarak Anubias, Cryptocoryn, Echinodorus ve Vallisneriıe ile olumulu sonuçlar alınır./p pBitkiler mantıken biolojik bir görev görmeli, hızlı büyümeli ve bol miktarda oksijen üretmeli. İstenilen özelikleri anubias...

Cylop eeze

pKanada’nın tuz göllerinde seçici yetiştiricilik yöntemleriyle üretilen soğuk kurutulmuş mikro kabuklu organizmadır. Balıkların ve diğer suda yaşayan canlıların uzun süreli sağlıklı kalmalarını sağlamak, renklenmelerini, büyümelerini ve üreme kapa...

Wild Discus Kataloğu

a href=http://s1119.photobucket.com/albums/k638/kebodiscus/?action=view¤t=v1.jpg target=_blanka href=# target=_blanka href=# target=_blanka href=http://i1119.photobucket.com/albums/k638/kebodiscus/v1.jpg class=highslide onclick...

İncelemelerin uygulamaya dönüştürülerek üretimde başarı...

pÜretim Amaçlı Oluşturulan Yapay Kuraklık ve Yağmur Sezonu Bereketi.../p pBirçok tropikal kökenli balık türü,doğal ortamlarındaki değişimlerden dolayı sezona bağlı olarak yumurta dökerler. Türlerin çoğunun yumurtlama zamanı pek çok kez yağmu...

Mr. Low and Mr. Acun

p..... ''Singapurda Felix Low hiç bilinmezken ulusal yarışmada derece alınca singapur clup moderatörlerinden ve en eski singapurlu ulusal hakemlerden olan Rajan ,Felix için bir makale yazmış nasıl şampiyon olunur diye. Gerçekten güzel bir yazı bi...